Kartogrāfija

Uz ortofoto kartes pamata sastādām pārskata kartes, kurās lielā mērogā attēlota apvidus situācija, kas papildināta ar pasūtītājam nepieciešamo informāciju.

Šādas kartes sagatavojam atpūtas bāzēm, dabas parkiem, zemnieku saimniecībām u.c.