Energoaudits un energosertifikācija

Energoaudits

  • Esošas ēkas energoefektivitātes izvērtējums ar aprēķinu metodi un mērījumiem.
  • Rezultāts – informācija par enerģijas plūsmu ēkā.
  • Pasūtītājs saņem ieteikums enerģijas taupīšanai.

Energoauditu veic, ja ir vēlme paaugstināt ēkas energoefektivitāti, samazināt siltumenerģijas izmaksas.

 

Energosertifikācija

  • Nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas energosertifikātu.
  • Nosaka projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu.
  • Abos gadījumos eksperts sagatavo ieteikumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.