Citi pakalpojumi

 

  • Precīzā sporta sacensību rezultātu fiksēšana (lodes grūšana, diska un šķēpa mešana, u.c.)
  • Hidrogrāfija – ūdenstilpju dziļuma mērīšana
  • Novadgrāvju, ugunsdzēsības baseinu un citu ūdenstilpju uzmērīšana, apsekošana