3D uzmērīšanas darbi

  • 3D uzmērīšana ēkām un būvju detaļām

3D uzmērīšanas rezultātā tiek iegūti trīsdimensionāli attēli konkrētai būvei vai tās detaļām, kā arī iespējams veikt ēkas fasādes uzmērīšanu.

  • Tilpumu aprēķini derīgo izrakteņu karjeros

Derīgo izrakteņu karjeros veic tilpumu, platību uzmērīšanu, licenzē noteiktās platības nospraušanu, kā arī sastāda aktus par derīgo izrakteņu apjomiem iesniegšanai valsts institūcijās.

  • 3D topogrāfiskā plāna izstrāde
  • Lāzerskenēšana

Lāzerskenēšanas laikā uzmērāmais objekts tiek uzmērīts ar ļoti lielu mērījumu punktu skaitu, kas raksturo konkrēto virsmu. Rezultātā tiek iegūts augstas izšķirtspējas virsmas 3D attēls. Šo metodi izmanto arhitektoniski sarežģītu ēku rekonstrukcijas vai restaurācijas procesā.