Noderīgi

Informācija par nekustamo īpašumu sastāvdaļām un robežām.

Informācija par īpašumtiesībām.

Augstas kvalitātes Latvijas kartes.

Privātmājas būvniecības plāns

Topogrāfisko apzīmējumu katalogs un lietoto saīsinājumu skaidrojums atrodami MK noteikumi nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” pirmajā un otrajā pielikumā.

Lai topogrāfiskajos plānos dwg un dgn formāta failos topogrāfisko apzīmējumu noformējums atbilstu MK noteikumu nr.281 prasībām, Autodesk un Microstation programmatūrai nepieciešamie papildinājumi un to uzstādīšanas instrukcija.

Kur iegādāties kvalitatīvus mērinstrumentus?